جدیدترین لیست مشاغل مورد تقاضای ساسکاچوان از تاریخ 4 ژانویه 2018

 

کد شغلی عنوان نظام مند
0211 مدیران مهندسی بله
2131 مهندسین عمران بله
2132 مهندسین مکانیک بله
2133 مهندسین برق الکتریک و الکترونیک بله
2141 مهندسین صنایع و کارخانه جات بله
2147 مهندسین کامپیوتر (به جز مهندسین و طراحان نرم افزار) بله
2151 معماران بله
2154 زمین شناسان بله
2173 مهندسین و طراحان نرم افزار بله
2175 طراحان و برنامه نویسان وب بله
4151 روانشناسان بله
4212 کارمندان خدمات اجتماعی بله
4214 مربیان و دستیاران کودک بله
3211 تکنسین های آزمایشگاه پزشکی بله
3216 سونوگرافر های پزشکی بله
0423 مدیران خدمات اجتماعی و اصلاحی خیر
1122 مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت کسب و کار خیر
2212 تکنسین های زمین شناسی و معدنی خیر
2121 زیست شناسان و دانشمندان مرتبط خیر
2123 مشاوران و متخصصان کشاورزی خیر
2225 تکنسین ها و متخصصان تزیین مناظر و باغبانی خیر
2242 تکنسین های خدمات برقی (تجهیزات و لوازم برقی خانه و صنعتی) خیر
2243 تکنسین ها و مکانیک های ابزار صنعتی خیر
6331 قصابان بله (اکسپرس اینتری)
7231 مکانیک ها بله (اکسپرس اینتری)
7272 کابینت سازان بله (اکسپرس اینتری)
7311 مکانیک های صنعتی بله (اکسپرس اینتری)
7312 مکانیک تجهیزات سنگین بله (اکسپرس اینتری)
7321 تکنسین های خدمات خودرو، مکانیک های کامیون و اتوبوس بله (اکسپرس اینتری)
7322 تعمیر کاران خودرو بله (اکسپرس اینتری)
7237 جوشکاران بله (اکسپرس اینتری)
0811 مدیران تولید منابع طبیعی و ماهیگیری خیر
0821 مدیران کشاورزی خیر
0911 مدیران تولید و کارخانه خیر
0912 مدیران کارخانه جات توزیع برق و گاز و ...