مهاجرت

                                                                                                      


مقوله مهاجرت چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی آن همواره سر منشا بحثهای چالش برانگیز بوده است. در عصری که دولتها به سمت کوچکتر شدن و سپردن امور به دست بخش خصوصی میروند فراهم آوردن بستری سالم و قابل اعتماد برای متقاضیان کار و دانشجویان همچنین سرمایه گذاران ضرورتی است انکار ناپذیر. با در نظر گرفتن واقعیات مذکور و با عنایت به سو استفاده برخی از افراد سود جو و فرصت طلب از این نیاز مبرم نقش و رسالت موسسات دارای مجوز روز بروز پررنگتر میگردد و زمانیکه صحبت فراتر از مرزهای کشور می رود نقش موثر دفاتر رسمی و قانونی کاریابی بین المللی بیشتر احساس می گردد.

در سالهای اخیر با عنایت به رهنمودها و فرمایشات سازنده مقام معظم رهبری و تاکیدات دولت تدبیر و امید مبنی بر توانمند سازی نیروهای انسانی و ضرورت تربیت نیروهای فنی با کارایی بالا بیش از پیش احساس میگردد.

یکی از رویکردهای مناسب برای نیل به آن هدف والا فراهم نمودن و زمینه سازی برای امکان اعزام نیروهای انسانی و دانشجویان به منظور دریافت آموزشهای بروز و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فنی در اقصی نقاط دنیا و بازگشت به وطن اسلامی پس از کسب تجربیات کافی و استفاده از آن در جهت پیشبرد روز افزون اهداف با ارزش انقلاب اسلامی می باشد.

با احساس مسولیت نسبت به آینده ایران اسلامی و نیروهای ارزشمند انسانی این آب و خاک برآن شدیم در مسیر کمک به تحقق اهداف ذکر شده گام برداریم.

از اینرو در مرحله نخست اقدام به شناسایی کشورهای مناسب این منظور نمودیم و پس از بررسیهای کارشناسانه وعمیق و در نظر گرفتن جمیع جوانب به جمع بندی ذیل دست یافتیم:


 در بحث اعزام نیروی انسانی 

 

1-  جمع آوری فهرست کشورهای پذیرنده نیرو که پروتکل همکاری با ایران را دارند : این کشورها بنا بر نیاز خود به نیروی کار ایرانی در تخصصهای مختلف با دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت جذب نیروی کارو دانشجو ، پروتکل همکاری امضاء کرده اند .

2-  تحقیق و جمع آوری فهرست کشورهای پذیرنده نیرو و دانشجو که پتانسیل همکاری با ایران را دارند : این کشورها با ایران پروتکل همکاری ندارند ولی ایران میتواند قسمتی از نیاز نیروی این کشورها را تامین کند  که این امر نیاز به تحقیق و پژوهش در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی این کشورها و پیگیری امور با مراکز کاریابی و نهادهائی که متولی جذب نیروی کار در این کشورها هستند را دارد و باید حداکثر تلاش جهت ترغیب این کشورها جهت استفاده از نیروی کار ایرانی صورت گیرد .

3-  کشورهائی که بازارشان تا کنون مورد سنجش قرار نگرفته و جزء اولویتها قرار دارند ولی امکان فعالیت در آنها مشهود میباشد .

هرچند كه در جهت بدست آوردن سهمي از تجارت و نقل و انتقال نيروي كار و دانشجو در سطح بين الملل كه يكي از منابع مهّم درآمد ارزي بسياري از كشورها، چه كشورهاي در حال توسعه و چه كشورهاي پيشرفته، محسوب مي گردد، سطح تلاشي به گستره كل جهان ، بايد مورد نظر قرار گيرد، اما با عنايت به اصول بازاريابي متمركز، بايد نيروها و منابع موجود را حتي المقدور، مصروف بخشهائي از بازارهاي هدف نمود كه پتانسيلهاي نسبتاً قدرتمندتري را جهت بدست آوردن توفيقات اوليه دارا باشند.

لذا علي الاصول توجه به دو دسته اول جهت دسترسي سريعتر به نتايج مناسب، توصيه ميگردد.


 کشورهای هدف جهت اعزام نیرو کار  و سرمایه گذاری و ثبت شرکت 


کانادا

استرالیا

-  نیوزلند

اتحادیه اروپا